म चुजि छु – आना शर्मा | Interview | Aana sharma second movie Gangster Blues (VIDEO)

म चुजि छु – आना शर्मा | Interview | Aana sharma second movie Gangster Blues (VIDEO)

यो पनि हेर्नुहोस् :

Aashirman ले भने : नेपालको स्टार ANMOL KC  | AANA SHARMA ले के भनिन् ?  Gangster Blues 

Aana sharma second movie Gangster Blues interview